Απαιτήσεις Υποδομών και συστημάτων

Για την εγκατάσταση ενός περιβάλλοντος SharePoint Foundation 2010, η υποδομή σας πρέπει να έχει τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

• Windows Server® 2008 64-bit operating system with SP2 or later, OR Windows Server 2008 R2 64-bit
• Microsoft SQL Server® 2005 64-bit with SP2, SQL Server 2005 Express 64-bit, SQL Server 2008 64-bit or SQL Server 2008 Express 64-bit
• Microsoft .NET Framework 3.5 with SP1 installed

Level 1 Internet browser options for Windows:
• Windows Internet Explorer® 7 32-bit
• Windows Internet Explorer 8 32-bit
• Firefox 3.x 32-bit

Level 2 Internet browser options:
• Windows Internet Explorer 7 64-bit
• Windows Internet Explorer 8 64-bit
• Firefox 3.x on non-Windows operating system
• Safari 3.x


Για να βρείτε πληροφορίες πως μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα περιβάλλον ανάπτυξης για τον SharePoint 2010 σε Windows Vista, Windows 7, και Windows Server 2008 πατήστε εδώ

Last edited Jul 19, 2011 at 9:22 AM by heat_it, version 2

Comments

No comments yet.