Όρια και Περιορισμοί

Το SharePoint 2010 υποστηρίζει πολύ μεγάλες λίστες και βιβλιοθήκες.
Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς για τις λίστες και τις βιβλιοθήκες που περιέχουν πολλά στοιχεία.

Δυνατότητα Μέγιστο όριο
Αριθμός στοιχείων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη 50 εκατομμύρια
Μέγεθος μεμονωμένου στοιχείου αρχείου ή επισύναψης στοιχείου 2 GigabyteΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια και τους περιορισμούς του SharePoint μπορείτε να βρείτε εδώ

Last edited Jul 19, 2011 at 9:35 AM by heat_it, version 1

Comments

No comments yet.