Απαιτήσεις Υποδομών και συστημάτων

Για την εγκατάσταση ενός περιβάλλοντος SharePoint Foundation 2010, η υποδομή σας πρέπει να έχει τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

• Windows Server® 2008 64-bit operating system with SP2 or later, OR Windows Server 2008 R2 64-bit
• Microsoft SQL Server® 2005 64-bit with SP2, SQL Server 2005 Express 64-bit, SQL Server 2008 64-bit or SQL Server 2008 Express 64-bit
• Microsoft .NET Framework 3.5 with SP1 installed

Level 1 Internet browser options for Windows:
• Windows Internet Explorer® 7 32-bit
• Windows Internet Explorer 8 32-bit
• Firefox 3.x 32-bit

Level 2 Internet browser options:
• Windows Internet Explorer 7 64-bit
• Windows Internet Explorer 8 64-bit
• Firefox 3.x on non-Windows operating system
• Safari 3.x

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις του SharePoint Foundation 2010 μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση:

Last edited Jul 18, 2011 at 5:33 PM by heat_it, version 1

Comments

No comments yet.