Όρια και Περιορισμοί

Το SharePoint 2010 υποστηρίζει πολύ μεγάλες λίστες και βιβλιοθήκες.
Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς για τις λίστες και τις βιβλιοθήκες που περιέχουν πολλά στοιχεία.

Δυνατότητα Μέγιστο όριο
Αριθμός στοιχείων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη 50 εκατομμύρια
Μέγεθος μεμονωμένου στοιχείου αρχείου ή επισύναψης στοιχείου 2 Gigabyte

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια και τους περιορισμούς του SharePoint μπορείτε να βρείτε εδώ : http://office.microsoft.com/el-gr/sharepoint-foundation-help/HA010377496.aspx

Last edited Jul 18, 2011 at 5:35 PM by heat_it, version 1

Comments

No comments yet.