Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου v1.0

Rating: No reviews yet
Downloads: 504
Change Set: 60658
Released: Jul 18, 2011
Updated: Oct 20, 2011 by heat_it
Dev status: Beta Help Icon

Recommended Download

Application Deployment Package
application, 111K, uploaded Jul 18, 2011 - 387 downloads

Other Available Downloads

Application Deployement Guide
application, 440K, uploaded Jul 18, 2011 - 86 downloads
Application Deployment Package for Office365
application, 54K, uploaded Oct 20, 2011 - 31 downloads

Release Notes

Η πρώτη έκδοση του συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου για τον SharePoint 2010.

Reviews for this release

No reviews yet for this release.